Get Adobe Flash playerHyödynnetäänkö organisaatiossanne mobiilitekniikoita?

Mitä ovat mobiilitekniikat ja hyödynnetäänkö
niitä
organisaatiossanne tehokkaasti?

Tällä sivulla esittelemme miten mobiilitekniikat toimivat oman toimintanne tukena ja miksi niiden monipuolinen hyödyntäminen kannattaa. Mobiilitekniikat eivät ole vain teknologiaa, vaan liiketoimintaa. Ne organisaatiot jotka t
ämän tiedostavat, ovat voittajia.

Mikä on älypuhelin ja sormitietokone? Entä tablet-tietokone?

Älypuhelimen tai sormitietokoneen epävirallisena määritelmänä voidaan pitää matkapuhelinta, jossa on avoin käyttöjärjestelmä. Avoin käyttöjärjestelmä mahdollistaa ulkopuolisten sovellusten asentamisen laitteeseen ja näin laitetta voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa osittain tietokoneen korvikkeena. Esimerkiksi Applen iPhone ja lukuisat eri valmistajien Android-puhelimet luokitellaan älypuhelimiksi. Tabletit eli taulutietokoneet määritellään myös mobiililaitteiksi ja ne ovat usein lähempänä älypuhelimia kuin perinteisiä tietokoneita, sillä niiden käyttöjärjestelmät ovat usein identtisiä älypuhelinten kanssa. Tämä mahdollistaa usein samojen järjestelmien ja sovellusten käytön molemmissa laitteissa.

Mitä ovat mobiilitekniikat?
Mobiilitekniikoilla tarkoitetaan langattomia
tekniikoita ja toimintatapoja, joita käytetään päivittäisen työn tukena ja työkaluna. Mobiilitekniikat pitävät sisällään esimerkiksi:
 • Mobiililaitteita (esim. matkapuhelimia,  älypuhelimia, taulutietokoneita)
 • Mobiililaitteiden sovelluksia
 • Mobiileja ekosysteemejä; eli laitteita jotka keskustelevat keskenään ja valtavasta datamassasta, joka siitä syntyy
 • Mobiililaitteiden puhe- ja datayhteyksiä
 • Langattomia mobiili- ja teleteknisiä järjestelmiä
 • Organisaation mobiilistrategian ja -politiikan
 • Mobiilitietoturvan

Onko yrityksessänne herätty mobiileihin mahdollisuuksiin?
Valtaosassa yrityksistä ja organisaatioista mobiililaitteiden koko potentiaali on usein hyödyntämättä, koska mobiililaite ei ole työkäytössä oletuslaite. Mahdollisuuksia mobiililaitteista löytyy, mutta niitä ei aina tiedosteta eikä niitä osata käyttää tehokkaasti. Usein käyttäjät eivät osaa hyödyntää laitteiden ja sovellusten ominaisuuksia tehokkaasti, koska heillä on puutteita tiedoissa ja koulutuksessa. Monipuolisten mobiililaitteiden koulutus- ja tukitarve on keskeinen ja mitä paremmin laitteiden koulutus toteutetaan, sitä vähemmän organisaation käyttämä helpdesk työllistyy.


Käyttäjät eivät osaa hyödyntää laitteiden ja sovellusten ominaisuuksia koska heillä on puutteita tiedoissa ja koulutuksessa


Onko organisaatiollenne laadittu mobiilisuunnitelma? Mobiilisuunnitelma on osa organisaation IT-suunnitelmaa. Se tarjoaa johdolle raportin siitä, miten mobiilitekniikoita organisaatiossanne käytetään ja mihin niillä pyritään sekä kokoaa ja dokumentoi mobiilikäyttöpolitiikkanne yhteen. Oikein toteutettuna mobiilisuunnitelma tehostaa organisaationne toimintaa, säästää kustannuksissa sekä maksimoi hyödyn mobiilijärjestelmistänne (ROI, Return on Investment).


Stockteam


Mikä on tilanne organisaatiossanne?
Edustatko organisaatiossasi johtoa tai tietohallintoa? Vaikutatko tai oletko vastuussa IT-, tele-, puhelin- tai mobiilijärjestelmistä? Työskenteletkö yrityksessäsi tietoturvan tai mobiilitekniikoiden parissa? Jos toimit vastaavissa rooleissa, niin lue alta ajatuksia herättäviä kysymyksiä.

Mobiilit mahdollisuudet
 • Miten mobiililaitteita voidaan hyödyntää yrityksessänne tehokkaimmin?
 • Onko tietohallinnollanne valmiuksia projektoida mobiilijärjestelmien käyttöönottoja?
 • Pohditteko, että voisiko jonkun prosessin mobilisoida organisaatiossanne, mutta ette tunne olemassaolevia ratkaisuja?
 • Pohditteko mobiilijärjestelmien (esimerkiksi etähallinta) tai mobiilisovellusten (esimerkiksi tietoturva tai liiketoiminta) käyttöönottoa, mutta ette tunne ratkaisuja?
 • Mobiilistrategia on olennainen osa modernin organisaation IT-strategiaa. Onko organisaatiollenne laadittu mobiilistrategia?
 • Onko yrityksenne henkilöstöllä mobiililaitteiden pelisäännöt ja käyttöpolitiikka selvä?
 • Onko mobiilikäyttöpolitiikka dokumentoitu ja noudetaanko sitä myös käytännössä?
Mobiilitietoturva
 • Onko mobiilitietoturvasuunnitelmanne kunnossa? Kattaako se fyysisen, hallinnollisen ja teknisen mobiilitietoturvan?
 • Käytetäänkö organisaatiossanne mobiililaitteita ja mobiilijärjestelmiä tietoturvallisesti?
 • Tallentaako henkilöstönne älypuhelimiinne luottamuksellista tai arvokasta tietoa? Onko tiedot suojattu varkauden, tietomurtojen ja häviämisen varalta?
 • Mobiilietähallintapalvelut mahdollistavat mobiililaitteiden tyhjennyksen tai sulun varkaus- ja häviämistilanteissa. Olisiko organisaatiossanne tarvetta mobiililaitteiden etähallintaan?
 • Tiedättekö mikä on haittaohjelmien tilanne mobiililaitteissa nykyään? Tiedättekö mitä realistisia tietoturvauhkia älypuhelimiin kohdistuu ja miten niiltä kannattaa suojautua? 
 • Onko mobiilielpymissuunitelmanne selvä? Oletteko valmistautuneet laitteiden katoamiseen, anastamiseen, rikkoutumiseen tai niiden hävittäessä tietoja?
 • Onko älypuhelimienne elinkaari suunniteltu ja dokumentoitu? Hävitetäänkö laitteenne tietoturvallisesti?
Mobiilikustannukset
 • Miten maksimoitte hyödyn älypuhelinten laiteinvestoinnista? Miten varmistutte, että laiteinvestointi maksaa vähintään itsensä takaisin (ROI, Return On Investment)?
 • Mitä lisäarvoa hankitut mobiililaitteet ja järjestelmät voivat tarjota liiketoiminnallenne?
 • Miten mobiilit päätelaitteet voivat tuoda kustannussäästöjä organisaatiolle?
 • Tunteeko henkilöstönne mobiilidatan kustannukset? Mistä ne muodostuvat ja kuinka datayhteyksiä käytetään oikein?
Mobiiliosaaminen
 • Tarvitsisiko pääkäyttäjänne mobiilijärjestelmien koulutusta? Entä loppukäyttäjänne älypuhelinten käyttökoulutusta?
 • Onko mobiilijärjestelmien koulutus järjestetty vai onko käyttäjien vastuulle jätetty puhelinten opettelu, datan käyttö ja laitteiden tietoturvallisuus?
 • Organisaatiollenne on saatettu hankkia esimerkiksi uusi sähköpostijärjestelmä mobiililaitteisiin, mutta osaavatko käyttäjänne käyttää sitä tehokkaasti? Onko loppukäyttäjien koulutus järjestetty?

Jos mietit vastauksia oheisiin kysymyksiin, niin älä epäröi ottaa yhteyttä. Kartoitetaan tarpeenne ja tilanteenne yhdessä!

 • Kartoitamme tarpeenne ja selvitämme ratkaisut ongelmakohtiin
 • Dokumentoimme suunnitelman ja esittelemme tulokset
 • Koulutamme henkilöstöllenne tekniikat ja politiikan
 • Tuemme käyttäjiänne mobiililaitteissa, -järjestelmissä ja -sovelluksissa
 • Mahdollistamme tehokkaampia mobiileja toimintatapoja ja tuloksellisempaa liiketoimintaa

Maksimoimme hyödyn mobiilihankinnoistanne!
Lisää palveluistamme voit lukea tästä.


Global


Heräsikö kysymyksiä? Tarvitsetko lisätietoa? 

Ota yhteyttä:

Suomen Mobiiliasiantuntijat
Puhelin: +358 45 320 3302
Sähköposti: suomen (ät) mobiiliasiantuntijat.fi
Skype: Suomen_Mobiiliasiantuntijat


 

 

Suomen Mobiiliasiantuntijat
+358 45 320 3302
suomen (ät) mobiiliasiantuntijat.fi
www.mobiiliasiantuntijat.fi
Y-tunnus 
2326896-6
Päivitetty joulukuu
2019