Get Adobe Flash playerMobiilikoulutuspalvelu

Mobiilikoulutus on asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa koulutusta organisaationne henkilöstölle. Kouluttamalla henkilöstöllenne mobiilijärjestelmienne ja matkaviestimienne käytön sekä maastouttamalla käyttäjillenne organisaationne mobiilipolitiikan saatte maksimoitua hyödyn laiteinvestoinneistanne. Käyttäjänne hallitsevat laitteitaan tehokkaasti ja tietoturvallisesti ja niiden tukitarve vähenee. Palvelumme ovat räätälöitävissä tarpeidenne mukaan ja tarjoamme ne aina suomeksi tai englanniksi.

Mobiilikoulutus
Yleistä tietoa mobiilikoulutuksesta
 • Tarjoamme asiantuntijatason mobiilikoulutusta mobiilijärjestelmien asiantuntijoille, pääkäyttäjille sekä päättäjille (mm. matkapuhelinverkot ja tekniikat, mobiililaitteiden tietoturva, mobiililaitteiden etähallinta, mobiilisuunnitelma, päätelaitteiden elinkaari ja kustannusten hallinta, BYOD/kuluttajistuminen jne.)
 • Tarjoamme mobiililaitteiden- ja mobiilisovellusten käyttökoulutusta loppukäyttäjille (mm. Microsoftin Windows Phone, Applen iPhone, Googlen Android-laitteet, liiketoiminta-, sähköposti- ja tietoturvasovellukset jne.)
 • Loppukäyttäjäjäkoulutuksemme sisältävät demonstraatioita ja ryhmässä tehtäviä harjoituksia jotka tukevat oppimista
 • Koulutuksissamme huomioimme käyttäjienne erikoistarpeet, muut käytettävät IT-järjestelmänne, käyttöpolitiikkanne, käyttöympäristönne ja palveluntarjoajanne
 • Koulutuksemme voidaan järjestää luokka-, lähi- tai etäopetuksen muodossa
 • Koulutusmateriaalit toimitamme sähköpostitse PDF-muodossa ja tarvittaessa myös painettuna
 • Palveluumme sisältyy lisäksi koulutusten suunnittelupalaveri, koulutettavien osaamisen esikartoitus, koulutusten palautekyselyt ja palautteiden yhteenveto
 • Esikartoitukset, palautteet ja palautteiden yhteenvedon voimme toimittaa sähköpostitse, Internet-lomakkeilla tai paperiversioina
Mobiilikoulutusten toimitusprosessi

Mobiilikoulutusprosessi

Mobiiliverkkokoulutus
Mobiiliverkkokoulutuksemme on tarkoitettu asiantuntijoille jotka tarvitsevat työssään ymmärtää mobiiliverkkojen toiminnallisuutta. Tarjoamme koulutuksia 2G GSM, 3G UMTS ja 4G LTE tekniikoista. Lisäksi käsittelemme koulutuksissa erilaisia lisäarvopalveluita (mm. SMS, MMS) ja muita mobiiliverkkotekniikoita (mm. GPRS, HSPA). Peruskoulutuksemme sisältö on laaja ja käsittelee mobiiliverkkotekniikoita aina perinteisistä GSM-tekniikoista moderneihin LTE-tekniikoihin. Tarvittaessa tarjoamme myös perusteita syvempää koulutusta aiheittain ja voimme myös lisätä koulutukseen muita langattomien tekniikoiden moduuleita (esim. WLAN, Bluetooth, GPS, NFC, RFID jne.). Koulutustemme kesto voi vaihdella, mutta suosittelemme perusteiden läpikäymiseen vähintään yhden päivän koulutusta. Aiheita joita peruskoulutuksessa voidaan käsitellä ovat esimerkiksi:
 • Johdatus mobiili- ja langattomiin järjestelmiin (mm. historia, kehitys, nykyhetki, regulaattorit)
 • Johdatus langattomiin tekniikkoihin (mm. analoginen vs. digitaalinen signaali, piiri- ja pakettiyhteydet, puheen pakkaus/koodaus, radiospektri, langattomat tekniikat, soluverkot, modulaatiotekniikat)
 • 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE sekä GRPS, EDGE, HSPA
 • Verkkojen rakenteet (mm. verkkojen alijärjestelmät, elementit, keskukset, solut, päätelaitteet)
 • Radiorajapinta (mm. fyysiset ja loogiset kanavat, kehykset, purskeet, ilmarajapinnan haasteet)
 • Verkkojen rajapinnat, protokollat, signalointi
 • Verkkojen prosessit (mm. verkon tunnisteet, hand over, roaming, location update, power control, käyttäjän paikallistaminen, puheluiden yhdistäminen, QoS)
 • Turvallisuus (mm. käyttäjän tunnistus, puheen salaus, turvallisuuden haasteet)
 • Lisäarvopalvelut (mm. SMS, MMS, datapalvelut, paikantaminen)
 • Tulevaisuus (mm. LTE Advanced, 5G)
 • Tarvittaessa myös muita langattomia tekniikoita lisämoduuleina (esim. WLAN, Bluetooth, GPS, NFC, RFID jne.)

Mobiiliverkkotekniikat
Koulutuspalaute
Fujitsu, 2013

Mobiililaitekoulutus
Mobiililaitekoulutuksemme ovat tiiviitä, tehokkaita ja monipuolisia älypuhelinten ja tablet-laitteiden käyttökoulutuksia joiden avulla mobiililaitteidenne käyttäjät oppivat hyödyntämään laitteidensa tärkeimpiä ominaisuuksia tehokkaasti, nopeasti, kustannuksissa säästäen ja tietoturvallisesti. Tarjoamme koulutuksia mm. Microsoftin Windows Phone, Applen iPhone ja Googlen Android-laitteista. Mitä paremmin mobiililaitteiden koulutus toteutetaan, sitä vähemmän organisaationne käyttämä helpdesk työllistyy. Koulutustemme kesto voi vaihdella, mutta suosittelemme kolmen tunnin kestoista koulutusta. Kolmen tunnin kestoinen koulutuksemme sisältää käytön kannalta olennaisimmat aiheet ja mahdollistaa tehokkaimman oppimiskokemuksen. Jos käyttäjienne aika ei riitä osallistua koulutukseen, niin tarjoamme myös älypuhelinten ja tablet-tietokoneiden käytössä opettavia mobiiliopetusvideoita. Koulutuksemme rakentuu moduuleista jotka voidaan valita omien tarpeidenne mukaan. Moduuleita ja aiheita joita koulutuksissa voidaan käsitellä ovat esimerkiksi:
 • Mobiililaitteeseen tutustuminen, ominaisuudet ja tehokas käyttö (Ominaisuudet lyhyesti, näppäimet ja liitännät, työpöytä/aloitusnäyttö, työpöydän/aloitusnäytön muokkaus, valikoissa navigointi, pikanäppäimet, käyttöjärjestelmän käytön vinkit)
 • Puhelinsovelluksen tehokas käyttö (Osoitekirja, lentotila/offline-profiili, neuvottelupuhelut, puheluhistoria/lokisovellus, estoluettelo, puhelinvastaaja, videopuhelut, verkon valinta)
 • Viestien hallinnointi ja sähköpostin käyttö (SMS, MMS, pikaviestintä, sähköposti)
 • Kalenterin tehokas käyttö
 • Datayhteydet (Datayhteystyypit, dataliittymätyypit, datakustannusten hallinta Suomessa ja ulkomailla, WLAN/Bluetooth/NFC, WLAN-verkkoon yhdistäminen, datayhteyden jakaminen, pakettidatalaskurin käyttö)
 • Internet ja Internet-selaimen käyttö (Internet-selaimen käyttö, hyödyllisiä sivustoja)
 • Mobiililaitteen tietoturvallinen käyttö (Mobiilitietoturvapolitiikka, PIN- ja suojakoodit, omien sovellusten asennus, tietojen varmuuskopiointi, WLAN/Bluetooth/NFC:n tietoturva, haittaohjelmientorjunta lyhyesti, pilvipalvelut, etähallinta, muut tietoturva-asetukset)
 • Karttasovellus ja paikannus (Karttasovelluksen tehokas käyttö, karttojen käyttö ulkomailla)
 • Muiden sovellusten käyttö (mm. Office-sovellukset, laskin, muistikirja, kello, media- ja viihdesovellukset jne.)
 • Lisätietoja (mm. Yleisimmät vikatilanteet, laitteen päivittäminen, lisälaitteet, mobiilisovelluskaupat)
 • Asiakaskohtaisten älypuhelinsovellusten käyttö (esim. MS Lync, VOIP, IMS jne.)
Puhelimet
Koulutuspalaute
OKM, 2012

Android tietohallinnolle ja loppukäyttäjille
Googlen omistaman Android-käyttöalustan historia on verrattain lyhyt, mutta se on nykyään maailman levinnein mobiilialusta älypuhelimissa ja tablet-tietokoneissa sekä useissa muissa laitteissa (Lähde: Gartner ja IDC, 2013). Avoimen lähdekoodinsa vuoksi Android-laitteita valmistaa useat kymmenet matkapuhelinvalmistajat (mm. Samsung, Motorola, Sony Ericsson) ja myös monet perinteiset PC-valmistajat (mm. Dell, Asus, Acer). Markkinoilla on useita satoja erilaisia alustaa käyttäviä laitteita ja Androidin avoimuudesta sekä valtavasta laitekirjosta johtuen se on sovelluskehittäjien ja palveluntarjoajien mielestä kiinnostavin mobiilialusta palveluiden ja sovellusten tarjoamisen suhteen (Gartner, 2013).

Android esitys

Koulutuspalaute
Sijoitusakatemia, 2013

Android-luentomme sisältö
Tietääkö tietohallintonne miten Android-laitteita hyödynnetään organisaatiossanne tehokkaasti? Tunnetaanko yrityksessänne Androidin tietoturvariskit? Miten loppukäyttäjät hyötyvät Android-laitteista tehokkaimmin? Suosittu, ajankohtainen ja kattava noin 2-3 tunnin mittainen luentomme vastaa tietohallintoanne askarruttaviin kysymyksiin Androidista. Tietopakettimme sisältää kaikkein uusinta tietoa alustasta ja aineistoamme päivitetään jatkuvasti. Luentomme soveltuu erityisesti organisaationne tietohallinnolle ja pääkäyttäjille ja se käsittelee mm. seuraavia aiheita:
 • Androidin perusteet (Android-käyttöalustana, versiointi, laitteet)
 • Android vs. muut älypuhelinalustat (Levinneisyys, Android vs. iOS vs. Windows Phone)
 • Android tietohallinnolle (Palvelut, hyötykäyttö, kustomointi, mobiilisuunnitelma)
 • Androidin tietoturva (Haavoittuvuudet, tietoturvajärjestelmät, etähallinta, tietoturvapolitiikka)
 • Android loppukäyttäjille (Segmentointi, personointi, Google Play Market, käyttöliittymät)
 • Androidin tulevaisuus (Ennusteet, lisätietoa)

Mobiilitietoturvakoulutus
Mitkä ovat yleisimpiä iPhone ja iPad laitteisiin kohdistuvia tietoturvauhkia? Miten Windows Phone laitteita etähallitaan? Miten Android-laitteet saadaan tietoturvallisiksi? Miten organisaatioissa hallitaan pirstoutunut mobiilialustojen kenttä? Minkälaisia mobiiletähallintaratkaisuja on tarjolla? Mitä asioita kannattaa yritysten ja organisaatioiden huomioida mobiilitietoturvapolitiikassaan? Miten ISO 27002:2013 standardi ottaa kantaa mobiilitietoturvaan? Kattava mobiilitietoturvakoulutuksemme vastaa oheisiin kysymyksiin.

Kuluttajistuminen/BYOD, lukemattomat erilaiset mobiililaitteet, sovellusten vaatimat käyttöoikeudet... Ohessa mainittuna vain muutamia modernien mobiilitekniikoiden asettamia tietoturvahaasteita organisaatioiden tietohallinnolle ja loppukäyttäjille. Nykyisiin älypuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin kohdistuu hyvin samankaltaisia uhkia kuin tietokoneisiin, mutta pienen kokonsa vuoksi laitteita häviää ja niitä varastetaan huomattavasti enemmän kuin perinteisiä tietokoneita.


Vain 56% Suomalaisista mobiililaitteiden käyttäjistä suojaa laitteensa salasanalla
Kaspersky Lab, 2013


Suomen Mobiiliasiantuntijoiden mobiilitietoturvakoulutus on kattava koulutuskokonaisuus joka on tarkoitettu yrityksille ja organisaatioille joille mobiililaitteiden tietoturvan varmistaminen on tärkeää. Koulutuksemme kohderyhmää ovat organisaation tietohallinnon asiantuntijat. Koulutuksemme aineistoa päivitetään jatkuvasti ja lähteinä käytetään mm. useiden kansainvälisten tutkimus- ja konsultointiorganisaatioiden (mm. Gartner, Forrester, IDC) sekä monien tunnettujen tietoturvayhtiöiden (mm. Sophos, Symantec, F-Secure) ja viranomaisten riippumattomia asiantuntijaraportteja, julkaisuja ja tutkimuksia. Tavoitteenamme on perehdyttää organisaatioiden mobiilipolitiikasta ja järjestelmistä vastaavat henkilöt monipuolisesti mobiilitekniikoiden tekniseen ja hallinnolliseen tietoturvaan.

Mobiilitietoturvakoulutuskuva

Mobiilitietoturvakoulutuksemme sisältö
Erittäin kattavassa, päivän mittaisessa koulutuksessamme käymme monipuolisesti läpi mobiilitietoturvan ympärille rakentuvat eri aihealueet ja avullamme asiantuntijanne ovat perillä kaikista nykyisistä mobiilitekniikoiden tietoturvahaavoittuvuuksista. Koulutuksessamme mobiilitekniikoihin kohdistuvia uhkia sekä niihin varautumista käsitellään teknisesti päätelaitetasolla, sovellustasolla, palvelukohtaisesti sekä langattomien yritys- ja mobiiliverkkotekniikoiden näkökulmista. Hallinnollisesti mobiilitietoturvaa lähestytään hyvien käytäntöjen mukaisesti toteutettavalla mobiilitietoturvapolitiikalla. Aineistomme sisältää kaikkein uusinta tietoa mobiilitietoturvasta ja sitä päivitetään jatkuvasti. Käsittelemme koulutuksessamme seuraavia aiheita:
 • Hallinnollinen mobiilitietoturva (Fyysinen, hallinnollinen ja tekninen mobiilitietoturva, mobiilistrategia ja mobiilipolitiikka, ISO 27002:2013, mobiilitietoturvaohjeistus, laitteiden elinkaarihallinta, lainsäädäntö, kuluttajistuminen/BYOD, social engineering)
 • Laitteistoturvallisuus (Mobiilialustojen tietoturva [iOS, Android, Windows Phone], laitteiden natiivit tietoturvaominaisuudet, pirstaloitunut mobiilialustakenttä, lisälaitteiden tietoturva)
 • Käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistoturvallisuus (Root/jailbreak exploits, mal-, spy-, gray- & spamware, SMS/MMS-exploits, WWW-spoofing, mobile phishing & pharming, code execution, overflov, memory corruption, DDoS, mobile market places, ohjelmistojen käyttöoikeudet, muut haavoittuvuudet ja riskit, AV, FW)
 • Tietoaineistoturvallisuus (Tietojen salaus, sandboxing, tietovuotojen ehkäisy, pääsynhallinta, käyttäjä- ja laitesertifikaatit, puheen ja datayhteyksien salaus, sosiaalinen media, salasanaohjelmat, VPN, Tor, IPS, varmuuskopiointi)
 • Etähallinta (Etähallinnan periaatteet, etähallintajärjestelmät, etähallinnan hyvät käytännöt, varkaudenhallinta)
 • Langattomien tekniikoiden tietoturva (GSM, UMTS, LTE, WLAN, VOIP, NFC, Bluetooth, datayhteyksien tietoturvallinen käyttö)
Kysy myös lyhyempiä luentojamme aiheesta ja tarkista ilmaiset mobiilitietoturvavinkkimme.


Hinnat ja laskutus
Laskutamme koulutuksesta ja koulutusmateriaalin teosta puolipäivä- ja päiväveloitteisesti. Luennoista veloitamme sopimusten mukaisesti. Palvelumme sisältää aina koulutusten suunnittelupalaverit, käyttäjienne esikartoituksen, koulutusmateriaalit toimitettuna sähköisessä muodossa ja koulutusten palautteet sekä niiden yhteenvedot. Painetuista koulutusmateriaaleista veloitamme erikseen. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta veloitamme lisäksi mahdolliset majoitus- ja matkakulut. Voimme toimittaa laskun sähköisenä tai paperiversiona. Kaikkiin hintoihimme lisäämme ALV 24%.


Tarjoamme päivän kestoisia asiantuntijakoulutuksia kiinteään hintaan


Tarjoamme räätälöityjä asiantuntijakoulutuksia tuntiveloitteiseen hintaan


Tarjoamme puolen päivän kestoisia mobiililaitekoulutuksia kiinteään hintaan
(sis. yksi koulutustilaisuus)


Tarjoamme päivän kestoisia mobiililaitekoulutuksia kiinteään hintaan
(sis. kaksi koulutustilaisuutta)


Tarjoamme
luentojamme sopimuksen mukaiseen hintaan


Pyydä tarjous koulutuspalveluistamme tästä


Meillä on usean vuoden koulutus- ja konsultointikokemus. Katso mihin asiantuntijuutemme ja osaamisemme perustuu yritys sivuiltamme. Pyydä myös ilmainen arviointipalaveri pääkaupunkiseudulla. Arvioidaan ja kartoitetaan tilanteenne yhdessä!

Heräsikö kysymyksiä? Tarvitsetko lisätietoa? 
Ota yhteyttä:

Suomen Mobiiliasiantuntijat
Posti: PL 10 FI-02761 Espoo
Sähköposti: suomen (ät) mobiiliasiantuntijat.fi
Puhelin: +358 45 320 3302
Skype: Suomen_Mobiiliasiantuntijat

Tai klikkaa tästä ja pääset yhteystietolomakkeeseemme

 

Suomen Mobiiliasiantuntijat
+358 45 320 3302
suomen (ät) mobiiliasiantuntijat.fi
www.mobiiliasiantuntijat.fi
Y-tunnus 
2326896-6
Päivitetty lokakuu
2014