Get Adobe Flash playerMobiilikoulutuspalvelu

Mobiilikoulutus on asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa koulutusta organisaationne henkilöstölle. Kouluttamalla henkilöstöllenne mobiililaitteidenne ja niiden sovellusten käytön, sekä maastouttamalla käyttäjillenne organisaationne mobiilipolitiikan, saatte maksimoitua hyödyn laiteinvestoinneistanne. Käyttäjänne hallitsevat laitteitaan tehokkaasti ja tietoturvallisesti ja niiden tukitarve vähenee. Palvelumme ovat räätälöitävissä tarpeidenne mukaan ja tarjoamme ne aina suomeksi tai englanniksi.

Mobiilikoulutus
Yleistä tietoa mobiilikoulutuksesta
 • Tarjoamme mobiilikoulutusta mobiilijärjestelmien teknisille asiantuntijoille ja järjestelmien pääkäyttäjille (mm. matkapuhelinverkot ja tekniikat, mobiililaitteiden tietoturva, mobiililaitteiden etähallinta, mobiilisuunnitelma, päätelaitteiden elinkaari, kustannusten hallinta, BYOD/kuluttajistuminen jne.)
 • Tarjoamme mobiililaitteiden- ja mobiilisovellusten käyttökoulutusta loppukäyttäjille (mm. Applen iPhone, eri valmistajien Android-laitteet, liiketoiminta-, sähköposti- ja tietoturvasovellukset jne.)
 • Loppukäyttäjäjäkoulutuksemme sisältävät demonstraatioita ja ryhmässä tehtäviä harjoituksia jotka tukevat oppimista
 • Koulutuksissamme huomioimme käyttäjienne erikoistarpeet, muut käytettävät IT-järjestelmänne, käyttöpolitiikkanne, käyttöympäristönne ja palveluntarjoajanne
 • Koulutuksemme voidaan järjestää luokka-, lähi- tai etäopetuksen muodossa
 • Koulutusmateriaalit toimitamme sähköpostitse PDF-muodossa ja tarvittaessa myös painettuna
 • Palveluumme sisältyy lisäksi koulutusten suunnittelupalaveri, koulutettavien osaamisen esikartoitus, koulutusten palautekyselyt ja palautteiden yhteenveto
 • Esikartoitukset, palautteet ja palautteiden yhteenvedon voimme toimittaa sähköpostitse, Internet-lomakkeilla tai paperiversioina
Mobiilikoulutusten toimitusprosessi

Mobiilikoulutusprosessi

Mobiiliverkkokoulutus
Mobiiliverkkokoulutuksemme on tarkoitettu asiantuntijoille jotka tarvitsevat työssään ymmärtää mobiiliverkkojen toiminnallisuutta. Tarjoamme koulutuksia 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE ja 5G tekniikoista. Lisäksi käsittelemme koulutuksissa erilaisia lisäarvopalveluita (mm. SMS, MMS) ja muita mobiiliverkkotekniikoita (mm. GPRS, HSPA). Peruskoulutuksemme sisältö on laaja ja käsittelee mobiiliverkkotekniikoita aina perinteisistä GSM-tekniikoista moderneihin 5G-tekniikoihin. Tarvittaessa tarjoamme myös perusteita syvempää koulutusta aiheittain ja voimme myös lisätä koulutukseen muita langattomien tekniikoiden moduuleita (esim. WLAN, Bluetooth, GPS, NFC, RFID jne.). Koulutustemme kesto voi vaihdella, mutta suosittelemme perusteiden läpikäymiseen vähintään yhden päivän koulutusta. Aiheita joita peruskoulutuksessa voidaan käsitellä ovat esimerkiksi:
 • Johdatus mobiili- ja langattomiin järjestelmiin (mm. historia, kehitys, nykyhetki, regulaattorit)
 • Johdatus langattomiin tekniikkoihin (mm. analoginen vs. digitaalinen signaali, piiri- ja pakettiyhteydet, puheen pakkaus/koodaus, radiospektri, langattomat tekniikat, soluverkot, modulaatiotekniikat)
 • 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE, 5G sekä GRPS, EDGE, HSPA
 • Verkkojen rakenteet (mm. verkkojen alijärjestelmät, elementit, keskukset, solut, päätelaitteet)
 • Radiorajapinta (mm. fyysiset ja loogiset kanavat, kehykset, purskeet, ilmarajapinnan haasteet)
 • Verkkojen rajapinnat, protokollat, signalointi
 • Verkkojen prosessit (mm. verkon tunnisteet, hand over, roaming, location update, power control, käyttäjän paikallistaminen, puheluiden yhdistäminen, QoS)
 • Turvallisuus (mm. käyttäjän tunnistus, puheen salaus, turvallisuuden haasteet)
 • Lisäarvopalvelut (mm. SMS, MMS, datapalvelut, paikantaminen)
 • Tulevaisuus (mm. arviot 6G:stä)
 • Tarvittaessa myös muita langattomia tekniikoita lisämoduuleina (esim. WLAN, Bluetooth, GPS, NFC, RFID jne.)

Mobiiliverkkotekniikat
Koulutuspalaute
Fujitsu, 2013

Mobiililaitekoulutus
Mobiililaitekoulutuksemme ovat tiiviitä, tehokkaita ja monipuolisia älypuhelinten ja tablet-laitteiden käyttökoulutuksia joiden avulla mobiililaitteidenne käyttäjät oppivat hyödyntämään laitteidensa tärkeimpiä ominaisuuksia tehokkaasti, nopeasti, kustannuksissa säästäen ja tietoturvallisesti. Tarjoamme koulutuksia mm. Applen iPhone ja eri valmistajien Android-laitteista. Mitä paremmin mobiililaitteiden koulutus toteutetaan, sitä vähemmän organisaationne käyttämä helpdesk työllistyy. Koulutustemme kesto voi vaihdella, mutta suosittelemme kolmen tunnin kestoista koulutusta. Kolmen tunnin kestoinen koulutuksemme sisältää käytön kannalta olennaisimmat aiheet ja mahdollistaa tehokkaimman oppimiskokemuksen. Jos käyttäjienne aika ei riitä osallistua koulutukseen, niin tarjoamme myös älypuhelinten ja tablet-tietokoneiden käytössä opettavia mobiiliopetusvideoita. Koulutuksemme rakentuu moduuleista jotka voidaan valita omien tarpeidenne mukaan. Moduuleita ja aiheita joita koulutuksissa voidaan käsitellä ovat esimerkiksi:
 • Mobiililaitteeseen tutustuminen, ominaisuudet ja tehokas käyttö (Ominaisuudet lyhyesti, näppäimet ja liitännät, työpöytä/aloitusnäyttö, työpöydän/aloitusnäytön muokkaus, valikoissa navigointi, pikanäppäimet, käyttöjärjestelmän käytön vinkit)
 • Puhelinsovelluksen tehokas käyttö (Osoitekirja, lentotila/offline-profiili, neuvottelupuhelut, puheluhistoria/lokisovellus, estoluettelo, puhelinvastaaja, videopuhelut, verkon valinta)
 • Viestien hallinnointi ja sähköpostin käyttö (SMS, MMS, pikaviestintä, sähköposti)
 • Kalenterin tehokas käyttö
 • Datayhteydet (Datayhteystyypit, dataliittymätyypit, datakustannusten hallinta Suomessa ja ulkomailla, WLAN/Bluetooth/NFC, WLAN-verkkoon yhdistäminen, datayhteyden jakaminen, pakettidatalaskurin käyttö)
 • Internet ja Internet-selaimen käyttö (Internet-selaimen käyttö, hyödyllisiä sivustoja)
 • Mobiililaitteen tietoturvallinen käyttö (Mobiilitietoturvapolitiikka, PIN- ja suojakoodit, omien sovellusten asennus, tietojen varmuuskopiointi, WLAN/Bluetooth/NFC:n tietoturva, haittaohjelmientorjunta lyhyesti, pilvipalvelut, etähallinta, muut tietoturva-asetukset)
 • Karttasovellus ja paikannus (Karttasovelluksen tehokas käyttö, karttojen käyttö ulkomailla)
 • Muiden sovellusten käyttö (mm. Office-sovellukset, laskin, muistikirja, kello, media- ja viihdesovellukset jne.)
 • Lisätietoja (mm. Yleisimmät vikatilanteet, laitteen päivittäminen, lisälaitteet, mobiilisovelluskaupat)
 • Asiakaskohtaisten älypuhelinsovellusten käyttö (esim. VOIP, IMS jne.)
Puhelimet
Koulutuspalaute
OKM, 2012

Mobiilitietoturvakoulutus
Mitkä ovat yleisimpiä Android-laitteisiin kohdistuvia tietoturvauhkia? Miten iPhone-laitteet saadaan tietoturvallisiksi? Miten organisaatioissa hallitaan pirstoutunut mobiilialustojen kenttä? Minkälaista tietoturvaa tarjoavat mobiilietähallintaratkaisut? Mitä asioita kannattaa yritysten ja organisaatioiden huomioida mobiilitietoturvapolitiikassaan? Miten ISO 27002:2013 standardi ottaa kantaa mobiilitietoturvaan? Siinä kysymyksiä, joihin kattava mobiilitietoturvakoulutuksemme voi vastata.

Turvallisuus vs. käyttökokemus
, lukemattomat erilaiset mobiililaitteet, social engineering, phishing,  haittaohjelmat, sovellusten vaatimat käyttöoikeudet... Ohessa mainittuna vain muutamia mobiilitekniikoiden kohdistuvia tietoturvahaasteita organisaatioiden tietohallinnolle. Älypuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin kohdistuu hyvin samankaltaisia uhkia kuin tietokoneisiin, mutta mobiililaitteiden tietoturvaan ei vielä nykyisinkään suhtauduta samalla vakavuudella kuin muuhun IT-infrastruktuuriin.


Koulutuspalaute
Sijoitusakatemia, 2013


Suomen Mobiiliasiantuntijoiden mobiilitietoturvakoulutus on kattava koulutuskokonaisuus joka on tarkoitettu yrityksille ja organisaatioille, joille mobiililaitteiden tietoturvan varmistaminen on tärkeää. Koulutuksemme kohderyhmää voivat olla ovat organisaation tietohallinnon asiantuntijat tai loppukäyttäjät. Koulutuksemme aineistoa päivitetään jatkuvasti ja lähteinä käytetään mm. useiden kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden sekä monien tunnettujen tietoturvayhtiöiden sekä viranomaisten riippumattomia asiantuntijaraportteja, julkaisuja ja tutkimuksia. Tavoitteenamme on perehdyttää organisaatioiden mobiilipolitiikasta ja järjestelmistä vastaavat henkilöt monipuolisesti mobiilitekniikoiden tekniseen ja hallinnolliseen tietoturvaan.

Mobiilitietoturvakoulutuskuva

Mobiilitietoturvakoulutuksemme sisältö teknisille asiantuntijoille
Erittäin kattavassa, päivän mittaisessa teknisessä asiantuntijakoulutuksessamme käymme monipuolisesti läpi mobiilitietoturvan ympärille rakentuvat eri aihealueet ja avullamme asiantuntijanne ovat perillä kaikista nykyisistä mobiilitekniikoiden tietoturvahaavoittuvuuksista. Koulutuksessamme mobiilitekniikoihin kohdistuvia uhkia sekä niihin varautumista käsitellään teknisesti päätelaitetasolla, sovellustasolla, palvelukohtaisesti sekä langattomien yritys- ja mobiiliverkkotekniikoiden näkökulmista. Hallinnollisesti mobiilitietoturvaa lähestytään hyvien käytäntöjen mukaisesti toteutettavalla mobiilitietoturvapolitiikalla. Aineistomme sisältää kaikkein uusinta tietoa mobiilitietoturvasta ja sitä päivitetään jatkuvasti. Käsittelemme koulutuksessamme seuraavia aiheita:
 • Hallinnollinen mobiilitietoturva (Fyysinen, hallinnollinen ja tekninen mobiilitietoturva, mobiilistrategia ja mobiilipolitiikka, ISO 27002:2013, mobiilitietoturvaohjeistus, laitteiden elinkaarihallinta, kuluttajistuminen/BYOD, social engineering, phishing)
 • Laitteistoturvallisuus (Mobiilialustojen tietoturva [iOS, Android], laitteiden natiivit tietoturvaominaisuudet, pirstaloitunut mobiilialustakenttä, lisälaitteiden tietoturva)
 • Käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistoturvallisuus (Root/jailbreak exploits, mal-, spy-, gray- & spamware, IMS/SMS/MMS-exploits, WWW-spoofing, mobile phishing & pharming, DoS, sovellusten kauppapaikat, ohjelmistojen käyttöoikeudet, muut haavoittuvuudet ja riskit, haittaohjelmientorjunta, FW)
 • Tietoaineistoturvallisuus (Tietojen salaus, sandboxing, tietovuotojen ehkäisy, pääsynhallinta, käyttäjä- ja laitesertifikaatit, puheen ja datayhteyksien salaus, sosiaalinen media, salasanaohjelmat, VPN, varmuuskopiointi)
 • Etähallinta (Etähallinnan periaatteet, etähallintajärjestelmät, etähallinnan hyvät käytännöt, varkaudenhallinta)
 • Langattomien tekniikoiden tietoturva (GSM, UMTS, LTE, WLAN, VOIP, NFC, Bluetooth, datayhteyksien tietoturvallinen käyttö)
Kysy myös koulutuksia loppukäyttäjille sekä lyhyempiä luentojamme aiheesta. Lue täältä ilmaiset mobiilitietoturvavinkkimme.


Hinnat ja laskutus
Laskutamme koulutuksesta ja koulutusmateriaalin teosta puolipäivä- ja päiväveloitteisesti. Luennoista veloitamme sopimusten mukaisesti. Palvelumme sisältää aina koulutusten suunnittelupalaverit, käyttäjienne esikartoituksen, koulutusmateriaalit toimitettuna sähköisessä muodossa ja koulutusten palautteet sekä niiden yhteenvedot. Painetuista koulutusmateriaaleista veloitamme erikseen. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta veloitamme lisäksi mahdolliset majoitus- ja matkakulut. Voimme toimittaa laskun sähköisenä tai paperiversiona. Kaikkiin hintoihimme lisäämme ALV 24%.


Tarjoamme päivän kestoisia asiantuntijakoulutuksia kiinteään hintaan


Tarjoamme räätälöityjä asiantuntijakoulutuksia tuntiveloitteiseen hintaan


Tarjoamme puolen päivän kestoisia mobiililaitekoulutuksia kiinteään hintaan
(sis. yksi koulutustilaisuus)


Tarjoamme päivän kestoisia mobiililaitekoulutuksia kiinteään hintaan
(sis. kaksi koulutustilaisuutta)


Tarjoamme
luentojamme sopimuksen mukaiseen hintaan


Pyydä tarjous koulutuspalveluistamme tästä


Meillä on usean vuoden koulutus- ja konsultointikokemus. Katso mihin asiantuntijuutemme ja osaamisemme perustuu yritys sivuiltamme. Pyydä myös arviointipalaveri pääkaupunkiseudulla. Arvioidaan ja kartoitetaan tilanteenne yhdessä!

Heräsikö kysymyksiä? Tarvitsetko lisätietoa? 
Ota yhteyttä:

Suomen Mobiiliasiantuntijat
Sähköposti: suomen (ät) mobiiliasiantuntijat.fi
Puhelin: +358 45 320 3302
Skype: Suomen_Mobiiliasiantuntijat

 

Suomen Mobiiliasiantuntijat
+358 45 320 3302
suomen (ät) mobiiliasiantuntijat.fi
www.mobiiliasiantuntijat.fi
Y-tunnus 
2326896-6
Päivitetty joulukuu
2019